Translate

martes, 12 de junio de 2018

BIVALVO - Vieira - Pecten jacobaeus

Pecten jacobaeus
Temporal range: Pliocene – Recent
O
S
D
C
P
T
J
K
N
Pecten jacobaeus.jpg
The upper (flat) valve of Pecten jacobaeus
Scientific classificatione
Kingdom:Animalia
Phylum:Mollusca
Class:Bivalvia
Order:Pectinida
Family:Pectinidae
Genus:Pecten
Species:P. jacobaeus
Binomial name
Pecten jacobaeus
(Linnaeus, 1758)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pecten_jacobaeus

https://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario